Bioteknik – Lunds universitet

Bioteknik i Lund ger dig verktyg för utveckling inom viktiga framtidsområden som nya och bättre läkemedel, en bättre och säkrare miljö samt hälsosammare mat. Bioteknik är biologi, kemi och teknik i samverkan. Med kunskaper i såväl biokemi, mikrobiologi och genteknik som teknik utvecklar du nya produkter och processer med naturens egna system som grund.

UTBILDNINGEN
Utbildningen ges i en miljö med världsledande forskning där engagerade lärare satsar på pedagogisk utveckling av utbildningen. Den består av ett basblock på 3 år och en specialisering på 2 år. Basblocket omfattar kurser i matematik, kemi, mikrobiologi, genteknik och processteknik. Redan i början av utbildningen ingår industrianknutna projekt där kunskaper i biotekniska ämnen fördjupas. Det finns också stora inslag av laborativa övningar där du får använda bioteknisk apparatur eller göra mätningar i biotekniska eller kemitekniska processer. Utbildningen har också flera projektkurser. Eftersom bioteknik är ett område med stark internationell prägel har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning utomlands. Du kommer säkert även att få utländska studenter vid din sida under flera kurser. Allt detta ger en mycket omväxlande utbildning.

FRAMTIDEN
Bioteknikutbildningen är en bred utbildning som leder till många olika typer av arbeten. Du kan arbeta i små utvecklingsbolag med att ta fram framtidens läkemedel eller arbeta på stora företag som AstraZeneca och Novozymes. Du kan också arbeta med marknadsföring och försäljning av biotekniska produkter, livsmedel eller läkemedel men även hos myndigheter med frågor som förbättrar vår miljö eller säkerheten på våra livsmedel. Sist men inte minst kan du forska kring vår tids viktigaste frågor.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.bioteknik.lth.se