Gastronomiprogrammet – Högskolan Kristianstad

Vad, hur och när vi äter påverkar vår prestation, hälsa och välbefinnande. Överallt där mat skapas, säljs och serveras behövs experter som kan utveckla goda och kreativa måltider efter våra behov och önskemål. Du kan bli en av dem!

Mat för många och gastronomi i vardagen

Utbildningen för dig?

En gastronom är någon som är intresserad av mat och måltider. Du vill utveckla, påverka, värdera och kommunicera framtidens mat och måltider. Allt från produktion till konsumtion och från kökets kemi till hälsa och beteende.

Arbetsmarknaden

En gastronom kan arbeta inom lokala och globala livsmedelsföretag, privat och offentlig måltidsservice, besöks- och turistnäring eller restaurang och eventföretag. Du kan till exempel arbeta som kostchef. produktutvecklare, mat- och måltidskommunikatör, receptutvecklare eller inom kvalitetsarbete.

Verksamhetsförlagd utbildning och samarbeten

Vi har ett nära samarbete med näringslivet genom till exempel gästföreläsare från olika företag, studiebesök, projektarbeten och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under fem veckors VFU får du möjlighet att prova på tänkbara framtida yrkesroller och knyta betydelsefulla kontakter.
Läs mer om utbildningens innehåll

Vår utbildning är bäst i Sverige!

I Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering fick Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad högsta möjliga betyg, ”Mycket hög kvalitet”. Läs mer om utvärderingen.

 

Läs mer här!