This job listing has expired and may no longer be relevant!

Regionutvecklare inom området livsmedel och gröna näringar

Region Jönköpings län  Sverige Publicerat: 6 jan 2018

Regional utveckling är en del av Region Jönköpings län som ansvarar för att leda och samordna arbetet med länets utveckling och tillväxt inom områden som: demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi, social sammanhållning, hållbar utveckling, samhällsplanering och tillgänglighet, kompetensförsörjning, attraktivitet och livsmiljöer, innovation och företagande och internationellt samarbete. För att ytterligare vässa arbetet med att nå länets högt ställda mål rekryterar vi nu till flera nya strategiska tjänster som i samverkan med kollegor och länets aktörer ska säkerställa en långsiktigt hög måluppfyllnad utifrån länets förutsättningar.
Läs mer om Regional utvecklings arbete: Utveckling i Jönköpings län

Vi söker

Vi söker dig med för området lämplig akademisk utbildning och kompetens inom projekt- och/eller processledarskap. Du är en erfaren projektledare med erfarenhet av att söka, utveckla och driva projekt. Du har en gedigen kompetens inom de gröna näringarna och livsmedelssektorn. Du är van vid att leda och driva processer till måluppfyllnad. Körkort ät ett krav.

Vi erbjuder dig

Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete där uppdraget är att självständigt och tillsammans med kollegor och länets aktörer bygga upp och forma det strategiska och långsiktiga arbetet med livsmedelsförsörjning och gröna näringar i Jönköpings län. Arbetet ska utgå från det statliga uppdraget, den regionala utvecklingsstrategin, Regionens budget och livsmedelsstrategin i syfte att säkerställa utvecklingen mot ett hållbart län där hela länet kan utvecklas utifrån länets långsiktiga behov.
Tjänsten är en nyinrättad roll där du får ett övergripande ansvar för genomförandet av den regionala livsmedelsstrategin och tillhörande handlingsprogram.
Tillsvidareanställning på heltid.

Läs gärna mer om vilka förmåner vi erbjuder:https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/

Det här får du arbeta med

Du kommer att arbeta strategiskt med att nå de nationella och regionala strategiernas mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja i länet där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till en hållbar utveckling i hela landet. Du kommer att samordna arbetet i länet med de fokusområden som tagits fram i den regionala strategin: produktion, innovation, göra affärer, attityder och självförsörjningsgrad. I arbetet ingår också att koppla ihop den nationella strategins områden: regler och villkor, konsument och marknad, kunskap och innovation med det regionala arbetet.
Arbetsuppgifterna innebär exempelvis att:
-utveckla och samordna genomförandet av strategierna
-synliggöra strategin och tillhörande branscher samt kommunicera om arbetet inom samordningen
-planera och administrera genomförandet, inklusive rapporter och rekvisitioner.
-samverka med relevanta aktörer och företag inom branschen och relevanta aktörer för strategins genomförande på lokal, regional, nationell samt internationell nivå.

För att du ska trivas hos oss

För att trivas hos oss föredrar du att utgå från helheten, du är strategisk, har en hög kapacitet, är utvecklingsorienterad, och trivs med att arbeta i komplexa strukturer. Du har förmågan att utifrån en helhetssyn aktivt verka utifrån regionens värdegrund, verksamhetsidé och de strategier som bidrar till ett arbetssätt som gynnar verksamhetens resultat och kvalitet. Du är driven, har förmåga att arbeta både självständigt och samarbetsorienterat, med integritet och ödmjukhet inför andras förutsättningar och behov. Du är flexibel och har lätt för att ställa om utifrån nya förutsättningar. Alla människors lika värde och en jämställd regional tillväxt är självklara utgångspunkter för dig. Du bidrar genom din personlighet till trivsel för alla på arbetsplatsen.

Så här gör du om du är intresserad

Välkommen att kontakta Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör, tfn 070-082 28 89, eller Elisabet Eriksson, enhetschef, tfn 076-783 78 16, om du har frågor kring tjänsten. Fackligt ombud för Vision är Carina Einarsson Jonsson, tfn 010-242 65 88, och för SACO Dirk Jonker, tfn 010-242 28 35.

Gör din ansökan via denna länk.

Sista ansökningsdag är den 16 januari. Intervjuer kommer att genomföras den 24 januari. Välkommen med din ansökan!