Nutrition och livsmedelsvetenskap – Linnéuniversitetet

Sambanden mellan kost och hälsa blir alltmer uppenbara. Fel kost kan orsaka sjukdom och rätt kost är en friskfaktor. Nya hälsosamma livsmedel måste utvecklas. Kvaliteten på livsmedel måste säkras. En expert på livsmedelsvetenskap och nutrition har viktiga uppgifter.

På programmet får du den kompetens för produktutveckling och kvalitetssäkring som svensk och internationell livsmedelsindustri behöver. Du kommer att kunna arbeta som nutritionist med utveckling och rådgivning inom kost och hälsa för ett friskare liv. Du får grundliga baskunskaper inom kemi, fysiologi och biovetenskaper och fördjupar dig i livsmedelsvetenskap och nutrition. Du lär dig vad olika livsmedel består av, hur kosten påverkar kroppen och dess funktioner och hur dessa samband kan kommuniceras. Du får kontakt med näringslivet genom projektarbeten, studiebesök och studieresor, nationellt och internationellt. Universitetets rika nätverk ger dig möjlighet att göra ditt examensarbete vid något företag eller i en välmeriterad forskargrupp.

Yrkesliv

Efter utbildningen är du eftertraktad som produktutvecklare eller kvalitetsansvarig. Du kan även arbeta som nutritionist med information, med offentlig livsmedelstillsyn eller fortsätta studera på avancerad nivå och forskarnivå. Du är bland annat behörig till mastersprogram i Kalmar (kemi), Stockholm (nutrition och folkhälsonutrition) och Köpenhamn (livsmedelsvetenskap).

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot livsmedelsvetenskap, huvudområde kemi.

Läs mer här!