Jobb Hero

Handläggare med fokus på hållbar utveckling inom matområdet


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Vinnova
Stockholm
Ansökningstiden har passerat

Vinnova har en viktig roll inom matområdet och den svenska livsmedelsstrategin när det gäller att skapa förutsättningar för samverkan kring innovativa lösningar. Har du helhetssyn och förmåga att koppla ihop relevanta aktörer? Vi söker dig som vill driva på för en hälsosam och hållbar framtid. 
 
VI ERBJUDER
Vi erbjuder dig en spännande, omväxlande tjänst i ett tvärdisciplinärt team med fokus på hållbar omställning inom matområdet. För att lyckas nå de svenska och internationella hållbarhetsmålen krävs innovation och samarbete på alla nivåer i samhället. Därför arbetar vi med att synliggöra system- och policyutmaningar, att mobilisera aktörer i gemensam riktning och bidra till utvecklingen av nya lösningar för ett mer hållbart matsystem. Hos oss finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi uppmuntrar ett ständigt lärande. Du tar del av den senaste utvecklingen inom forskning och innovation samtidigt som du breddar ditt nätverk. Arbetet präglas av spännande möten och erfarenhetsutbyte med aktörerna i systemet. Du har kollegor med stort samhällsengagemang och specialistkompetens inom ett brett spektrum av områden. Vi har ett stimulerande arbetsklimat där idéer och diskussioner uppmuntras.
 
ROLLBESKRIVNING
Du kommer främst arbeta i ett team med fokus på ett mer hållbart matsystem. Det handlar om att utforma och genomföra insatser inom frågor som framtidens mat och matproduktion, framtidens handel och offentliga måltider. Ditt arbete kan även inbegripa andra prioriterade områden. En betydande del av ditt uppdrag kommer vara att nätverka och bidra till kunskap och erfarenhetsutbyte mellan aktörerna i matsystemet. Du identifierar, förmedlar och arbetar med nationella och internationella samarbeten. Tillsammans med kollegorna utformar du Vinnovas insatser och skapar fokus kring angelägna frågor. I din roll företräder du Vinnova i olika sammanhang. I rollen som handläggare utformar du dessutom utlysningar, hanterar bedömningsprocesser samt handlägger, vägleder, följer upp beviljade bidragsprojekt. Du har en tät kontakt med externa projektledare och kommunicerar de uppnådda resultaten internt och externt. Arbetet innebär en blandning av strategiska och administrativa moment.
 
KVALIFIKATIONER
UTBILDNING: 
-Relevanta akademiska studier, t.ex. naturvetare, agronom eller ingenjör

ERFARENHET:
-Minst 5 års arbetslivserfarenhet, varav åtminstone några år inom matområdet.
-Erfarenhet av att tillsammans med andra identifiera och arbeta med behov, möjligheter, strategier och policys inom matsystemet
-Erfarenhet från internationellt arbete som exempelvis EU-programmen inom forskning och innovation (Horisont2020)
-Kunskap och erfarenhet av att arbeta med policyprocesser, nationellt eller inom EU
-Erfarenhet av att självständigt arbeta med resultatinriktade projekt för att nå komplexa mål där integration av perspektiv från olika nyckelaktörer krävs
-Erfarenhet av att företräda och presentera en verksamhet inför samarbetspartners, kunder och beslutsfattare 
-Ett för tjänsten relevant nätverk inom matområdet

KUNSKAPER:
-God kunskap om det svenska innovationssystemet, inklusive relevanta aktörer, utmaningar och trender inom matområdet
-Förståelse för hur samverkan sker mellan näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle, samt för dessa sektorers olika utgångspunkter och intressen
-Mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på båda språken 

MERITERANDE:
-Erfarenhet av att arbeta inom näringslivet
-Erfarenhet av att arbeta på en myndighet
-Erfarenhet, förmåga och intresse för att arbeta i olika digitala verktyg och system
-Erfarenhet av att främja dialog och samverkan mellan aktörer från olika samhällssektorer
-Erfarenhet av systemförändrande innovationsprojekt som inbegriper aktörer från olika samhällssektorer, gärna med internationell koppling
 
PERSONLIGA EGENSKAPER
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och motivation. Du är beredd att ompröva mål och riktning. Du är nyfiken på nya arbetssätt. Du ser komplexa sammanhang, sätter dig snabbt in i nya områden. Självledarskap är viktigt. Du är van att prioritera, driva ditt arbete framåt. Att proaktivt komma med initiativ, förnya, förändra faller sig naturligt för dig. Du lyfter angelägna frågor, kommunicerar på ett sätt som väcker intresse och engagemang hos omgivningen. Du kommer att samarbeta med andra; internt på Vinnova, med andra svenska organisationer och internationellt. Du har god samarbetsförmåga, trivs med att företräda, förankra, presentera inför grupper. I kontakten med andra lyssnar du in, reflekterar, bidrar prestigelöst med kunskap och nytänkande. Du är trygg i dig själv, har integritet. Du är organiserad, noggrann. Du är beredd att lägga en del av din tid på administrativt arbete. Du delar våra värderingar: respekt, ansvarstagande, mod och lever efter dessa i ditt dagliga arbete.
 
PLACERING: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm
ANSTÄLLNINGSFORM: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning
KONTAKT: Enhetschef Elisabet Nielsen, tel. 08-473 3107, elisabet.nielsen@vinnova.se
ANSÖKAN: Via vår rekryteringsportal senast 2021-10-20. Bifoga examensbevis/betyg/intyg som visar att du har relevanta akademiska studier

Gör din ansökan via denna länk.