Livsmedelsingenjör jobb

Livsmedelsingenjör är en expert med kompetens inom livsmedelskunskap och livsmedelsteknik och kan bland annat arbeta med hygien- och kvalitetsfrågor inom livsmedelsområdet. Det innebär att verka för att ständigt förfina och förbättra rutiner inom företaget, göra riskbedömningar samt driva olika förbättringsprojekt.

Livsmedelsingenjör förväntas ofta vara företagets representant i hygienfrågor gentemot myndigheter och kontrollorgan och hen håller också ofta utbildningar för personal – internt.

Livsmedelsingenjör ingår ofta i kvalitetsavdelningen där hen tillsammans med kollegorna stödjer produktionsavdelningar och produktutvecklingen mot en än starkare marknadsposition. Livsmedelsingenjör är ofta underställd och rapporterar direkt till kvalitetschefen och förväntans även ta ansvar för kvalitetsavdelningen vid kvalitetschefens frånvaro.

Källa: Framtid.se

Klicka här för att se lediga jobb just nu.