Livsmedelsagronom – SLU

Avståndet mellan vårt middagsbord och platsen där maten produceras ökar i takt med att fler lever och arbetar i staden. För många är det samtidigt viktigt att känna till matens ursprung och att den är producerad på ett etiskt och uthålligt sätt. Nya livsstilar, med mindre tid för planering, inköp och matlagning, ställer många gånger nya krav på livsmedlen och deras funktionalitet. För att kunna möta alla dessa nya krav behövs kunskap och den kunskapen finns inom ämnesområdet Livsmedelsvetenskap på SLU.

Framtid

Som livsmedelsagronom är du eftertraktad inom stora och små livsmedelsföretag såväl som inom myndigheter, kommun och landsting. Livsmedelsagronomer har unika kunskaper om råvarorna och livsmedlens sammansättning och egenskaper, hur man kan utnyttja olika livsmedelskomponenter i olika produkter och vilken betydelse de olika komponenterna har för produktens kvalitet. Många livsmedelsagronomer arbetar därför i projektledande position med frågor som handlar om kvalitetssäkring, produktutveckling, marknadsföring, forskning och information.

Behörighet

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 14:
– Biologi B
– Fysik A
– Kemi B
– Matematik DAlternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11:
– Biologi 2
– Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + Fysik 1b2
– Kemi 2
– Matematik 4

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Ersättningsmöjligheter finns för kurser i områdesbehörigheterna. Dessutom gäller meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.

Källa: SLU.se